Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en uitvoerende partijen roepen de Tweede Kamer op om het gedrag van schuldenaren als uitgangspunt te nemen voor toekomstig beleid. Zij wezen de Kamerleden erop dat mensen met schulden onder druk staan en stress ervaren. Zij zijn dan vooral geholpen met systemen die hen helpen de juiste keuzes te maken.

Daarvoor is het nodig dat beleidsmakers inzien dat schuldenaren niet alleen maar rationeel handelen. Ervarings­deskundigen onderschreven die aanbeveling met persoonlijke verhalen die veel indruk maakten. Ook riepen zij op om meer oog te hebben voor de mensen achter het ‘probleem’ en altijd de mens en zijn situatie centraal te zetten. Om het systeem eenvoudiger te maken, drongen VNG, Divosa, NVVK en anderen er bij de Tweede Kamer op aan om de samenwerking tussen onder andere de Belastingdienst, CJIB en gemeenten te verbeteren. Verder beperkt privacywetgeving te vaak een effectieve signalering en oplossing van problematische schulden.

Meer weten? Klik hier: https://www.divosa.nl/nieuws/rondetafel-schulden-en-armoede-zet-schuldenaar-centraal