De coronacrisis zal voor vele Nederlanders grote gevolgen hebben. Het Nibud deed in de afgelopen periode een peiling onder 1.050 Nederlanders om de financiële gevolgen van de coronacrisis onder kwetsbare groepen in kaart te brengen.

Uit de peiling blijkt dat bijna twintig procent van de Nederlanders al in maart een inkomensterugval ervaarde als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Het grootste deel van hen verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent.

De lasten die mensen denken als eerste niet meer te kunnen betalen zijn 1) de zorgverzekering, 2)gemeentelijke belastingen en 3) de huur of hypotheek. Zeer zorgelijke ontwikkelingen als straks een grote groep de rekeningen niet meer kan betalen. In de link zijn het rapport en de factsheet dat het Nibud naar aanleiding hiervan heeft gemaakt opgenomen.

Naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten in het rapport is Arjan Vliegenthart, directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geïnterviewd door de Volkskrant:

Nibud luidt noodklok na peiling

PDF: Factsheet Coronacrisis en geldzaken

Foto: Straat Consulaat

PDF: Rapport Coronacrisis financiële gevolgen voor huishoudens