Een belangrijke aankondiging komt vanuit de hoek van demissionair minister Carola Schouten, belast met het dossier Armoedebeleid. Ze heeft verzekerd dat een aanzienlijk deel van de burgers met beperkte financiële middelen tegen het einde van het jaar een financiële injectie van maximaal 1300 euro zal ontvangen om de stijgende kosten voor energie te compenseren. Deze aankondiging kreeg zoals verwacht steun in de Tweede Kamer, die benadrukte dat de uitbetaling van deze toeslag haast moest maken. 

Deze energietoeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum, maar er is enige flexibiliteit voor lokale overheden om de criteria aan te passen. Dit heeft echter geleid tot kritiek op ongelijke behandeling. Sommige politieke partijen pleiten voor een verhoging van het budget om de grens te verhogen naar bijvoorbeeld 140 of 150 procent van het sociaal minimum. De minister beweert echter dat het kabinet al maatregelen heeft genomen om mensen net boven deze grens te ondersteunen.

Tijdens de verkiezingscampagne wordt “bestaanszekerheid” steeds belangrijker, waarbij de meeste partijen streven naar een situatie waarin mensen zonder extra toeslagen van hun salaris kunnen leven. Dit wordt beschouwd als een essentieel thema in het politieke debat.

Lees het volledige artikel op de website van de NOS:

Minister: meeste minima krijgen voor eind van het jaar energietoeslag

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.