Een clubje hoogopgeleide mensen met geld bepaalt hoe de problemen van arme mensen moeten worden opgelost. Dat leidt tot slecht advies en oplossingen die niet werken. Wie legt mensen met geld een keer uit wat armoede écht is?

Omdat mijn jeugd in een arm gezin allesbehalve bol stond van de kansen, kwam ik pas rond mijn dertigste toe aan studeren. In de universiteitsbanken zat ik tussen de prille twintigers, die veelal een leven hadden dat erg afweek van het mijne.

Ik studeerde politicologie. Onvermijdelijk heb je het dan weleens over herverdelingsvraagstukken: wie krijgt welk deel van de financiële overheidskoek? Tijdens een discussie werd armoede door een medestudent omschreven als ‘een bijbaantje als afwasser moeten nemen’. Deze student kreeg van zijn ouders een financiële bijdrage om op kamers te gaan, maar voor de pleziertjes was hij aangewezen op de eigen noeste arbeid. Klaarblijkelijk ervoer hij dat als een armoedig leven.

Het is een naïeve alledaagse blik op armoede: heb je een tekort aan geld, zet dan gewoon een tandje bij.

Zou het?

Lees het volledige artikel op de website van de correspondent:

Mensen met geld snappen niet wat armoede is – en toch gaan zij over de oplossingen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!