Michal Krumer-Nevo, een Israëlische sociaal werker, is van mening dat arme mensen de beste experts zijn als het gaat om het overwinnen van armoede. Zij hebben een dieper begrip van de systeemfouten dan de sociaal werkers, die zich vaak op een afstand van de cliënten bevinden. Krumer-Nevo heeft het ‘Armoedebewust Paradigma’ ontwikkeld om het bewustzijn van armoede te vergroten en een betere brug te slaan tussen theorie en praktijk. Ze geeft aan dat sociaal werkers de delicatesse moeten hebben om naar cliënten te luisteren, hen serieus te nemen en een vertrouwensband op te bouwen.

Krumer-Nevo benadrukt ook dat mensen in armoede vaak slachtoffer zijn van micro-agressies en dat deze in de weg staan van het opbouwen van een vertrouwensband tussen professionals en cliënten. Het erkennen van de dagelijkse strijd van mensen in armoede is essentieel om hen effectief te kunnen helpen. Door te begrijpen waarom mensen handelen zoals ze doen en wat hun doelen zijn, kunnen sociaal werkers beter helpen bij het overwinnen van armoede.

Krumer-Nevo illustreert haar punt met het voorbeeld van een moeder met vijf kinderen, die door anderen vaak werd gezien als een stereotype, passieve bijstandsmoeder. Ze laat zien hoe belangrijk het is om de redenen achter iemands handelen te begrijpen en hoe micro-agressies en vooroordelen in de weg kunnen staan van het opbouwen van een vertrouwensband tussen de sociaal werker en de cliënt. Krumer-Nevo pleit voor meer empathie en bewustzijn bij sociaal werkers en voor een betere samenwerking met cliënten om armoede effectief te kunnen bestrijden.

Op Sociaal.net is het uitvoerige interview in zijn geheel te lezen:

‘Mensen in armoede haten armoede’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!