Afgelopen jaren experimenteerden meerdere gemeenten met de regels van de bijstand. Meer eigen regie, positieve aandacht en ruimere mogelijkheden om bij te verdienen lijken volgens onderzoekers en lokale overheden de moeite waard om mee door te gaan.

‘Deelnemers en uitvoerders voelen zich hier beter bij en de effecten voor gemeente en Rijk blijken ook positief. Het lijkt een win-win voor alle betrokken partijen om de Participatiewet in die richting te heroverwegen,’ aldus onderzoekers van de Universiteit Utrecht naar aanleiding van hun onderzoek Weten wat werkt.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

Meer mensen aan het werk in experimenten bijstand