Foto: www.focus-wtv.be

Ergens in de beginjaren van deze eeuw vatte in de politiek het idee post dat sociale zekerheid – uit­keringen, beschutting, steun van de staat – geen basisrecht is waar je je zomaar op kunt beroepen als het leven tegenzit, maar iets is wat je moet verdienen. Alle partijen die toen nog groot en belangrijk waren, ­waren vóór.

Zelfredzaamheid, zuinigheid en strengheid, daar ging het beleid om draaien. Want hoge kosten, free­riders en fraudeurs in de sociale zekerheid ondermijnen de solidariteit (PvdA), voor elkaar zorgen in plaats van de staat voor je te laten zorgen is het beste (CDA), en de eigen broek ophouden is hartstikke gaaf (VVD). En allemaal vonden ze: de mensen wíllen graag hun eigen geld verdienen, want dat is sociaal.

Lees het complete artikel op de website van de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/langzaam-maar-zeker-komen-we-er-nu-nog-bijstandsontvangers-niet-langer-behandelen-als-potentiele-criminelen


....Er is nog veel méér te lezen...!

Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen

Het Tijdelijk Noodfonds Energie gaat in 2024 voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. In vergelijking met 2023 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp: mensen met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening.

Amsterdam versoepelt regels rond bijzondere bijstand

Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rond bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp.

Schouten komt met ‘basisdienstverlening’ voor schuldhulp

Deze financiële hulp moeten gemeenten minimaal bieden. De ene gemeente weet 8 procent van de inwoners met problematische schulden onder te brengen in een schuldregeling; de ander blijft steken op 2 procent.

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren.

Opnieuw meer signalen van betalingsachterstanden richting gemeenten

Het aantal signalen van betalingsachterstanden voor vaste lasten als huur, zorg, drinkwater en energie is in het 3e kwartaal van dit jaar toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. Verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwater- en energiebedrijven geven maandelijks aan gemeenten door wanneer er sprake is van een betalingsachterstand.

Garantie voor Amsterdamse uitkeringsgerechtigden: meteen terug in de bijstand bij snel verlies nieuwe baan

Amsterdamse uitkeringsgerechtigden die een baan vinden, moeten meteen weer bijstand kunnen krijgen als ze binnen zes maanden opnieuw werkloos worden. Daarnaast start een pilot waarbij daklozen binnen een dag bijstand krijgen als ze zich melden.

Ook Tilburg verhoogt giftengrens bijstand naar 1800 euro

Inwoners van de gemeente Tilburg die een bijstandsuitkering hebben, mogen vanaf nu 1800 euro aan giften houden zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Dit was 1200 euro. Tilburg volgt daarmee het voorbeeld van verschillende andere gemeenten.

Armoedeprobleem in Den Haag groter dan gemiddeld in Nederland

Ongeveer 41.000 inwoners van Den Haag moesten vorig jaar rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Daarmee ligt het percentage armen hier hoger dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vier november: dag van de bestaansonzekerheid?

Op vier november is het de dag van de bestaanszekerheid. Blijkbaar hoognodig, want ondanks er nog nooit zoveel werkenden, banen en vacatures waren, staat de ‘bestaanszekerheid’ van velen op de tocht. De aandacht voor het thema kan mijns inziens nooit voldoende zijn. Maar waar hebben we het eigenlijk over?

Godfried Engbersen: bestaanszekerheid als fundament van sociaal domein

Bestaanszekerheid is een kernthema in het maatschappelijk debat. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, constateert onder meer dat juist onzekerheid leidt tot minder participatie. ‘Professionals zijn cruciaal in het slaan van bruggen tussen mensen en voorzieningen.’