Foto: www.focus-wtv.be

Ergens in de beginjaren van deze eeuw vatte in de politiek het idee post dat sociale zekerheid – uit­keringen, beschutting, steun van de staat – geen basisrecht is waar je je zomaar op kunt beroepen als het leven tegenzit, maar iets is wat je moet verdienen. Alle partijen die toen nog groot en belangrijk waren, ­waren vóór.

Zelfredzaamheid, zuinigheid en strengheid, daar ging het beleid om draaien. Want hoge kosten, free­riders en fraudeurs in de sociale zekerheid ondermijnen de solidariteit (PvdA), voor elkaar zorgen in plaats van de staat voor je te laten zorgen is het beste (CDA), en de eigen broek ophouden is hartstikke gaaf (VVD). En allemaal vonden ze: de mensen wíllen graag hun eigen geld verdienen, want dat is sociaal.

Lees het complete artikel op de website van de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/langzaam-maar-zeker-komen-we-er-nu-nog-bijstandsontvangers-niet-langer-behandelen-als-potentiele-criminelen


....Er is nog veel méér te lezen...!

Roep om einde aan ‘incasso-industrie’ te maken: ‘Schuld van 50 euro kan nu oplopen tot 800 euro’

Incassobureaus moeten niet langer miljarden kunnen verdienen aan kwetsbare mensen in betalingsnood. De Consumentenbond wil een einde aan excessieve incassokosten en maant het nieuwe kabinet tot actie. Ook wil de belangenclub proefprocessen voeren om de redelijkheid te checken, zegt directeur Sandra Molenaar.

Rode Kruis deelt steeds meer boodschappenkaarten uit

Het Rode Kruis heeft sinds 2020 een miljoen boodschappenkaarten uitgedeeld aan mensen die hun boodschappen zelf niet meer kunnen betalen. Die hulp werd gestart tijdens de coronapandemie, toen steeds meer mensen inkomsten verloren. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen, maar ook taxichauffeurs die niemand meer naar een feestje konden brengen.

Rijksoverheid: Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft vandaag de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij beschrijft daarin de stand van zaken bij het bestrijden van armoede. Volgens de minister zijn er de afgelopen twee jaar mooie resultaten behaald.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 worden de uitkeringsbedragen aangepast in de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW).

Derk Stegeman: ‘Nieuw kabinet bemoeilijkt ons werk voor kwetsbaren’

Een nieuwe kabinet zal er nu snel komen. Het Hoofdlijnenakkoord stemt niet vrolijk voor de nabije toekomst. Ons werk zal er zeker niet eenvoudiger van worden. Onze inzet voor gemeenschappen die de meest kwetsbaren insluiten, onze strijd tegen armoede en voor meer kansengelijkheid – ook van kinderen en jongeren, de hulp die we bieden aan mensen zonder papieren en de aandacht die we vragen voor hun leefsituaties – in al dit werk zullen we met meer tegenwind en meer tegenwerking te maken krijgen.

Spannende week: Wet betaalbare huur in Eerste Kamer

Dinsdag 18 juni debatteert de Eerste Kamer over de Wet betaalbare huur en op 25 juni volgt de stemming. Voor huurders en woningzoekenden is het belangrijk dat de Eerste Kamer instemt met de wet. Samen met de VNG, BLG Wonen, AOB en diverse vakbonden roept de Woonbond de Eerste Kamerleden dan ook op dit te doen.

Armoede kan je ook laten bestrijden door mensen die écht weten wat armoede is

Vaak loopt armoedebestrijding spaak omdat ze wordt georganiseerd door mensen die het probleem alleen als buitenstaander kennen. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven waarin ervaringsdeskundigen – die weten hoe armoede voelt – aan de knoppen draaien.

Geen meerderheid voor afschaffen kostendelersnorm

Demissionair Staatssecretaris Van Ooijen erkent dat de dakloosheid in Nederland tussen 2009 en 2018 een ‘schandalige ontwikkeling’ kende. Er is ook binnen de nieuwe samenstelling in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het volledig afschaffen van de kostendelersnorm. Dat bleek dinsdag toen de Kamer een motie van Sandra Beckerman (SP) wegstemde.

Honderden arme gezinnen krijgen 150 euro extra per maand, wat gaan ze ermee doen?

In Zaanstad, Tilburg en Amsterdam krijgen 600 huishoudens met een bijstandsuitkering gedurende twee jaar maandelijks 150 euro extra, zonder voorwaarden. ‘Gewoon geld geven’ heet het project van het Kansfonds, dat grotendeels wordt gefinancierd door de Postcodeloterij. De deelnemers in Zaanstad hebben inmiddels hun eerste toelage ontvangen.