De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Stapeling zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op €250 per jaar.

Abonnementstarief
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder fouten.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl


....Er is nog veel méér te lezen...!

Geen meerderheid voor afschaffen kostendelersnorm

Demissionair Staatssecretaris Van Ooijen erkent dat de dakloosheid in Nederland tussen 2009 en 2018 een ‘schandalige ontwikkeling’ kende. Er is ook binnen de nieuwe samenstelling in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het volledig afschaffen van de kostendelersnorm. Dat bleek dinsdag toen de Kamer een motie van Sandra Beckerman (SP) wegstemde.

Honderden arme gezinnen krijgen 150 euro extra per maand, wat gaan ze ermee doen?

In Zaanstad, Tilburg en Amsterdam krijgen 600 huishoudens met een bijstandsuitkering gedurende twee jaar maandelijks 150 euro extra, zonder voorwaarden. ‘Gewoon geld geven’ heet het project van het Kansfonds, dat grotendeels wordt gefinancierd door de Postcodeloterij. De deelnemers in Zaanstad hebben inmiddels hun eerste toelage ontvangen.

Mensen in bijstand mogen hogere giften krijgen: ‘Kleine, maar belangrijke stap’

Het bedrag dat mensen in de bijstand mogen ontvangen, wordt verhoogd. Die mensen mogen nu giften tot 1.800 euro per jaar ontvangen die niet worden verrekend. Dit gaat niet alleen om financiële donaties, maar ook om bijvoorbeeld boodschappen en cadeaubonnen.

Rekenen aan de betaalbaarheid van basisinkomen

De afgelopen maanden is gewerkt aan en overzicht betreffende de financierbaarheid van basisinkomen. Er is zowel gerekend aan een variant met en strikt individueel basisinkomen, als aan een variant met een wooncomponent. De mogelijke financiering is voor 85 % expliciet aangegeven, de resterende 15 % is makkelijk te vinden als enkele PM posten worden aangepakt.

Mensen met geld snappen niet wat armoede is – en toch gaan zij over de oplossingen

Een clubje hoogopgeleide mensen met geld bepaalt hoe de problemen van arme mensen moeten worden opgelost. Dat leidt tot slecht advies en oplossingen die niet werken. Wie legt mensen met geld een keer uit wat armoede écht is?

{video} Jong, geldstress en bijna niemand die je helpt

Geldstress bij jongeren blijft vaak onzichtbaar voor schuldhulpverleners, blijkt uit een rondgang van NOS op 3 langs vijftig gemeenten. Hoe kan dat?

Wat is de psychologie achter het wel of niet geven van geld aan dakloze mensen?

Geld geven aan een dakloze, de ene doet het altijd, de ander nooit en sommigen soms. Volgens Van de Groep zijn we sneller geneigd om iets te geven als we “ons verbonden voelen met iemand, als iemand het verdient of als iemand onze hulp echt hard nodig heeft.”

Daling bijstandsbestand stagneert ondanks aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt

Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een nauwelijks toenemende werkloosheid, is de al voor de coronaperiode ingezette daling van het bijstandsbestand in 2023 gestagneerd. Hoewel in grotere steden nog steeds sprake was van een daling met 1%, steeg het bestand in gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners met 0,6%. Landelijk gezien was sprake van van een daling van 0,5%. In 2022 was dit nog 6,7%.

Arnhem wil schulden van gezinnen in armste wijk van Nederland kwijtschelden: ‘Geldzorgen houden alles tegen’

Geen deurwaarder meer en geen stapels rekeningen. Arnhem wil de schulden kwijtschelden van veertig tot zestig gezinnen in Immerloo II, de armste wijk van Nederland. Als experiment. Nooit eerder koos een gemeente hiervoor. ,,,We kunnen kinderen wel een Gelrepas geven om te sporten, maar we kunnen pas echt het verschil maken door de geldzorgen van hun ouders weg te nemen”, zegt wethouder Mark Lauriks.