De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Stapeling zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op €250 per jaar.

Abonnementstarief
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder fouten.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl


....Er is nog veel méér te lezen...!

Participatiewet: de stand van zaken

Hoe staat het met de uitvoering van de Participatiewet en de aanpassing van de wet? Het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ is inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor advies. Ook blijkt dat de inzet van voorzieningen door gemeenten vorig jaar licht gestegen is.

VNG: schaf boete wanbetalers zorgpremie af

Deze maatregel moet betaalachterstanden voorkomen, maar heeft negatieve effecten op personen voor wie deze prikkel niet werkt.

Meer sociale huur door nieuwe wet, maar steden vrezen voor leefbaarheid wijken

Rotterdam en Den Haag maken zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare mensen in wijken die nu al kampen met problemen. Met zijn wetsvoorstel ‘versterking regie volkshuisvesting’ wil demissionair minister Hugo de Jonge de druk op deze wijken verlichten, maar de twee gemeenten vrezen dat die druk juist zal toenemen.

Schuldhulpmaatjes helpen mensen met financiële problemen: ‘Ik waardeer dit echt’

Mensen die rekeningen niet meer kunnen betalen, schuldeisers achter zich aan hebben, of zelfs dakloos dreigen te worden. De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje zien het regelmatig voorbijkomen. Om stadgenoten met schulden te helpen, hebben de ‘maatjes’ speciale inloopuren, waarbij iedereen mag langskomen.

Bestaanszekerheid is geen geldkwestie

Ik denk dat we het allemaal weleens ervaren: het gevoel dat we geen grip op ons leven hebben.

Economisch daklozen sneller schuldenvrij

Economisch daklozen in Amsterdam kunnen dankzij het nieuwe experiment Uit Het Krijt binnenkort sneller schuldenvrij zijn. De gemeente introduceert een nieuwe werkwijze met een kortere aflosperiode op hun schulden. Een deel van de schuld wordt kwijtgescholden als ze afgesproken mijlpalen behalen.

Gemeente Rijswijk gaat schulden jongeren afkopen: voorkomt ‘hoge maatschappelijke kosten’

Rijswijkse jongeren die in de schulden zitten kunnen vanaf nu gebruik maken van een extra reddingslijn. De gemeente heeft namelijk een extra schuldhulp opgezet, in de hoop het groeiende aantal jongeren met problematische schulden tegen te gaan.

Wat leerden we van ‘100 dagen in de vergeten wijk’?

Hoe groot is het sociale vangnet in wijken als Laak in Den Haag? VPRO-programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul werkten er 100 dagen als opbouwwerker om inzicht te krijgen in het leven in deze ‘vergeten wijk’.

Utrecht trekt meer geld uit voor arme gezinnen, ten koste van andere minima: ‘Het gaat door merg en been’

De gemeente Utrecht gaat extra geld vrijmaken voor arme gezinnen met kinderen. Dit betekent ook dat andere minima er misschien niet op vooruitgaan, omdat er juist daar geld bespaard wordt. Toch vindt de wethouder het nodig. “Het werkt levenslang door.”

Leger des Heils opent opnieuw Warme Kamers in Den Haag

Ook deze winter opent het Leger des Heils iedere dag de deuren van ruim honderd buurthuiskamers in Nederland.