Bijna één op de twintig werkende Nederlanders is ‘werkende arme’ en kan dus ondanks vaste inkomsten niet goed rondkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil daarom dat Rijk, gemeenten en werkgevers samen stappen zetten in het wegnemen van structurele oorzaken die bestaanszekerheid ondermijnen. Zij presenteert daartoe acht concrete maatregelen.

De acht maatregelen staan in het position paper ‘Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen,’ dat de VNG opstelde in aanloop naar het Ronde Tafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werkende armen.

Volgens de VNG gaat bestaanszekerheid over het hebben van voldoende en stabiel inkomen. De vereniging stelt dat gemeenten hier hard aan werken met het bieden van laagdrempelige dienstverlening voor financieel kwetsbare bewoners, maar dat een grotere overkoepelende aanpak nodig is. ‘We kunnen als gemeenten nog zo vraaggericht werken, het organiseren van bestaanszekerheid is een vraagstuk van de gehele samenleving,’ lezen we in het position paper.

Méér weten over dit stappenplan? Lees dan verder op de website van Stadszaken:

In 8 stappen naar bestaanszekerheid voor werkende armen