Bestaanszekerheid is een kernthema in het maatschappelijk debat. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, constateert onder meer dat juist onzekerheid leidt tot minder participatie. ‘Professionals zijn cruciaal in het slaan van bruggen tussen mensen en voorzieningen.’

Verhoging van minimumloon, bijstand en of huurtoeslag. Verhoging kinderbijslag of het kindgebonden budget. Een extra ‘flex-budget’ voor onvoorziene uitgaven. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljard euro in de voorstellen van de commissie Sociaal minimum in het 30 juni 2023 verschenen advies Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum.

‘Wat hebben mensen in deze samenleving nodig om rond te komen en mee te doen?’

Het rapport ademt de geest die al enige tijd door het sociaal domein waart: het besef dat het ontbreken van bestaanszekerheid, en de stress en zorgen die daarmee samenhangen, de bron vormt van veel psychische en sociale problematiek. In het sociaal domein wordt door professionals in de jeugdzorg, de ggz, de schuldhulpverlening en het sociaal werk gedweild met de kraan open. De commissie roept op de kraan een stevig stuk dichter te draaien.

Lees het volledige artikel op de website van sociale vraagstukken:

Godfried Engbersen: bestaanszekerheid als fundament van sociaal domein

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!