Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven er in Nederland bijna 1 miljoen mensen in armoede waaronder 270.000 kinderen. Hoewel de cijfers de laatste jaren daalden, nemen deze aantallen tijdens de coronacrisis weer flink toe.

Tim Wagenmakers gaat in gesprek met Leo Wijnbelt (voorzitter van de Voedselbank Nederland), Lieneke Smit (Ervaringsdeskundige) en co-host Umberto Tan over armoede en wat het met mensen doet die in deze situatie zitten.

Bekijk de video op de website van de balie:

De nieuwe tijd Armoede in Nederland