Een dringend waarschuwingssignaal is afkomstig van het Centraal Planbureau (CPB), dat bijna 1 miljoen individuen in Nederland aankondigt die zich volgend jaar aan de rand van armoede bevinden, tenzij het kabinet ingrijpt. Aandacht wordt gevestigd op de potentiële preventieve maatregelen, met de nadruk op een verhoogd minimumloon en bijstandsregelingen, aldus de CPB-directeur.

De CPB-voorspelling somt op dat zonder overheidsingrijpen bijna 1 miljoen mensen, waaronder 230.000 kinderen, zich onder de armoedegrens bevinden. Terwijl huidige financiële ondersteuningsmaatregelen aflopen, schetst men de moeilijkheid die vooral de laagste inkomens zullen ondervinden om financieel rond te komen. Hoogleraar sociologie Engbersen pleit passievol voor een verhoging van de bijstand en het minimumloon, een plan dat het CPB serieus overweegt. De wettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de basisbehoeften van haar burgers wordt door Engbersen en zijn commissie benadrukt.

Het dreigende gevaar voor het welzijn van een substantiële bevolkingsgroep wordt ingebed in deze discussie. Het demissionaire kabinet zoekt naar oplossingen om de groeiende armoede te temmen, met een oog op mogelijke verhoging van de zorgtoeslag. Evenwichtige begroting kan echter een mix van onpopulaire strategieën vergen, zoals geïnterpreteerd door politiek analisten.

Lees het volledige artikel op de website van de NOS:

CPB: 'Verhoging bijstand en minimumloon effectief voor bestrijding armoede'

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!