Een groep diverse partijen heeft een gezamenlijk manifest uitgebracht waarin ze bepaalde eisen stellen aan een herziene wet. Ze zijn niet tevreden met de voorgestelde wijzigingen van minister Carola Schouten met betrekking tot de Participatiewet. Volgens hen moeten de aanpassingen veel ingrijpender zijn om echt effect te hebben. Ze benadrukken dat een “menselijke wet” alleen kan ontstaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Een van die voorwaarden is een aanzienlijke verhoging van de huidige bijstandsnorm. Daarnaast pleiten ze voor een verhoging van het sociaal minimum en een bijstandsuitkering op basis van de volwassen norm voor jongeren. De partijen vinden ook dat de bijverdiengrenzen hoger moeten zijn dan wat de minister momenteel voorstelt. Verder zijn ze van mening dat de kostendelersnorm volledig moet worden afgeschaft. Ze willen een minder strenge inlichtingenplicht en pleiten voor een benadering vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

De partijen benadrukken dat mensen behoefte hebben aan ondersteuning in plaats van controle en strafmaatregelen. Minister Schouten heeft aangegeven de wet verder te willen herzien en meer rekening te willen houden met individuele verschillen en mogelijkheden van mensen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de Participatiewet in 2019 als mislukt bestempeld. Vandaag zal er in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over de herziening van de wet.

Lees het volledige artikel op de website van binnenlands bestuur:

'Bijstandsnorm moet fors omhoog en wet minder streng'

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.