Tien potjes van Rutte III Via een ingewikkelde verdeelsleutel krijgt elke gemeente een ander bedrag om armoede onder gezinnen tegen te gaan.

De grootste gemeente van het land, Amsterdam, krijgt ruim 1,8 miljoen euro. De kleinste, Schiermonnikoog, 1.206 euro. En de rijkste, Rozendaal, 570 euro. Als er van één investeringsplan van het kabinet-Rutte III tot op de euro duidelijk is waar het geld naartoe gaat is het de 30 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is gekomen voor het ‘bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen’, maatregel I.92 uit het regeerakkoord. Bij elkaar trekt het kabinet in de periode 2018-2020 eenmalig 80 miljoen uit „voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder (gezinnen met) kinderen”, schreef staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) een jaar geleden.

Het geld komt van haar begroting en wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken via het Gemeentefonds over het land verspreid. In de zogeheten Meicirculaire van dat fonds werd de genoemde minutieuze verdeling gepubliceerd, waardoor de 380 gemeenten wisten waar ze aan toe waren. Dat verloopt via een ingewikkelde verdeelsleutel op basis van het inkomensniveau van de inwoners.

Armoedebestrijding op de vierkante centimeter