In de Macro Economische Verkenningen (MEV) van 20 september 2022 heeft het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de nieuwe ramingen van de armoedecijfers voor de periode 2021 tot en met 2023 gepubliceerd.

Dankzij de koopkrachtmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt lijkt het aantal mensen en kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft – na een flinke stijging in 2022 – in 2023 te dalen.

In 2023 leven naar schatting ruim 830.000 mensen (4,9%) onder de armoedegrens. Het aantal kinderen dat in ons land in armoede leeft neemt af tot iets minder dan 220.000 (6,7%).

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld de armoede te halveren ten opzicht van 2015. De concrete doelstelling is dat het aantal kinderen en jongeren dat in armoede leeft, in 2025 tot ongeveer 150.000 gedaald moet zijn. Voor de totale armoede komt het neer op een daling tot ruim 500.000 mensen in 2030.

Lees het complete artikel op de website van scp.nl:

Armoede daalt door maatregelen kabinet, SCP plaatst wel kanttekeningen