Amsterdam probeert de arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden te vergroten. Een experiment ondersteunt het streven naar sociale rechtvaardigheid. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam zien echter dat de weerbarstige praktijk en het hardvochtige systeem obstakels vormen.

In 1965 werd in Nederland de Algemene bijstandswet (Abw) ingevoerd door toenmalig minister Marga Klompé. Bijstand werd een recht dat mensen een financieel vangnet biedt als zij geen of onvoldoende inkomsten hebben om van te leven.

Amsterdam telt anno 2021 ongeveer 40.000 bijstandsgerechtigden. Slechts 7 procent van de Amsterdamse bijstandsgerechtigden ontvangt naast een uitkering inkomsten uit (parttime) werk. Vanuit Den Haag en op stedelijk niveau wordt er al decennia van alles geprobeerd (Wet werk en bijstand (Wwb), 2004; Gemeente Amsterdam 2021) om meer bijstandsgerechtigden te laten uitstromen naar werk, maar zonder veel succes. Vaak wordt er naar de bijstandsgerechtigden gekeken als degenen die niet willen, kunnen of te hoge eisen stellen aan werk.

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Amsterdams experiment met de bijstand. Werkt het?