De Woonbond constateert dat woningcorporaties de afgelopen jaren forse winsten boekten. Bijna een kwart van de huur die corporatieshuurders betalen, is winst. De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning ligt inmiddels op € 535. Voor veel huurders zijn de huurprijzen amper op te brengen.

Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat vn hun verhuurder. De Woonbond draait het dit jaar om. Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder. Via de website kunnen huurders de winsten van hun corporatie opzoeken en direct een oproep versturen.

Meer weten? Klik hier: https://www.woonbond.nl/nieuws/actie-huurverlaging