‘Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor schulden. Als mensen vastlopen in schulden, levert dat alleen maar verliezers op.’ Dat schrijft het kabinet in een conceptwetsvoorstel voor gegevensuitwisseling, om snel in te grijpen bij signalen van problematische schulden.

De wetswijziging maakt het college expliciet ‘bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens in verband met de schuldhulpverlening’. Hiermee ontstaat een wettelijke grondslag voor lokale overheden om aan te kloppen bij burgers met betalingsachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken. Gegevens van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gaan met dat oogmerk naar de gemeente.

Niet vrijblijvend
Dit is niet vrijblijvend, gemeenten moeten ermee aan de slag. ‘Het gaat grotendeels om verduidelijking van bestaande verplichtingen,’ laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken weten. Gemeenten dienen nu al een schuldhulpplan te maken waar zogeheten vroegsignalering in terugkomt. ‘De wetswijziging maakt dat expliciet, dus: uit eigen beweging hulp aanbieden en afspraken maken met schuldeisers.’

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

 

Aanbellen bij schulden krijgt wettelijke basis