De situatie op CS is een zeer ongewenste situatie die de gemeente echter had kunnen voorkomen als ze geluisterd had naar de jarenlange oproepen van maatschappelijke organisaties. Tijdens Corona, toen duidelijk werd hoeveel dakloze EU migranten hun baan verloren en daarmee hun huis hebben Straat Consulaat, Barka en Leger des Heils meegewerkt aan een landelijk plan van aanpak voor kwetsbare dakloze EU migranten.

Destijds werden EU migranten zonder pardon geweigerd bij elk loket van de gemeente omdat ze zogenaamd niet-rechthebbend waren. Dat is in veel gevallen niet zo en bovendien is het bijzonder inhumaan en kortzichtig om mensen hulp en onderdak te weigeren. Het gevolg wordt nu zichtbaar in de straten van de steden. Overlast veroorzaakt door mensen die al jaren op straat overleven. Het verwijderen van bankjes van het Centraal Station is natuurlijk geen oplossing. Mensen opvangen, rust gunnen, plan maken richting werk of terug naar huis met zorg. Zo moeilijk is het niet. Er ligt geld op de plank voor alle grote steden dus de angst voor een aanzuigende werking als je mensen gaat opvangen hoeft er niet te zijn. Aan de slag. Wij staan klaar om mee te helpen.

Lees in het AD meer over deze situatie op Den Haag CS:

Bendes en daklozen roven Den Haag CS leeg: ‘Staan ‘s morgens al in groepjes met alcohol’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!