Tijdens een kille zomeravond, omringd door de atmosfeer van Den Haag Centraal, weerspiegelt de omgeving treffend de stand van de samenleving, bedenkt de auteur Tim ‘S Jongers. Verscheidene mannen met Oost-Europese accenten zoeken hulp, maar slechts een paar kunnen geholpen worden.

In de tram raakt de auteur in gesprek met Jasman, wiens leven ontwricht raakte na het verlies van werk en woning als arbeidsmigrant. Dit fenomeen is bekend in sectoren zoals de tuinbouw, waar arbeidsmigranten vaak zwaar en ongeschoold werk verrichten. Dakloze arbeidsmigranten worden echter vaak genegeerd in officiële tellingen, wat leidt tot verlies van benodigde hulp. Schattingen van hulporganisaties wijzen op ongeveer 5000 dakloze arbeidsmigranten in Nederland.

Door overbevolkte leefomstandigheden zoeken velen van hen ontspanning in openbare ruimtes. Het verband tussen onzeker werk en huisvesting laat zich zien door hun precaire positie. Een initiatief ter bescherming van arbeidsmigranten benadrukt de noodzaak van een verbeterde status. De auteur beseft dat de nachtelijke stationsomgeving een spiegel is van maatschappelijke realiteit.

Lees het volledige artikel op de website van de correspondent: 

Geen werk? Geen bed

Foto van Tim ‘S Jongers, gemaakt door Peter van Beek.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!