Als politici het over ‘migranten’ hebben, bedoelen ze vaak asielzoekers. Terwijl die maar een klein deel uitmaken van alle mensen die naar Nederland komen. Hoe zit het echt?

Mag het kabinet nareizende familieleden van statushouders tijdelijk weren? Over die vraag boog de Raad van State zich vorige week: eind vorig jaar riep het kabinet een nareisbeperking in het leven, maar daar haalden rechtbanken een streep door. Dat het kabinet het ‘migratiesaldo’1 liever ziet dalen dan stijgen is duidelijk. En minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) ziet migratie zelfs als een oorzaak voor de wooncrisis.

Als het in de media over migranten gaat, gaat het vaak vooral over asielzoekers. Maar zij maken maar een klein deel uit van alle immigranten. Van 2011 tot en met 2020 kwamen ruim 2 miljoen mensen naar Nederland. In dezelfde periode vertrokken er ook 1,5 miljoen mensen. Wie kwamen er naar Nederland en hoe lang bleven ze? Op een rij van groot naar klein: de groepen migranten die naar Nederland komen.

Lees het complete artikel op de website van OneWorld.nl:

De échte cijfers over migratie