Straat Consulaat ANBI Algemeen Nut Beogende InstellingSinds 1 januari 2012 is stichting Straat Consulaat een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Wilt u ons ondersteunen? Ga dan naar onze donaties pagina voor een gift.

Ons fiscaal nummer of RSIN is : 804627162.
Op de site van de belastingdienst kunt u ons vinden onder de naam: Straatconsulaat.

Zoeken op de Belastingdienst

Kijk op onderstaande link voor Jaarverslagen, Financiële verslagen, Jaarplannen en onderzoeken in PDF formaat:

Verslagen / onderzoeken