Informatie bezoek, telefoon en e-mail

p/a Stichting Straat Consulaat
-Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag


 

Medewerkers

 • Marlies Filbri 
  Directeur
  06-43833590 marlies@straatconsulaat.nl
 • Joy Falkena
  Belangenbehartiger jongeren
  06-51550091 joy@straatconsulaat.nl
  Facebook: https://www.facebook.com/joy.straatconsulaat
 • Jeroen van Es
  Projectleider cliëntondersteuning jongeren (jongeren op drift)
  06-43438445 jeroen@straatconsulaat.nl
  Facebook: Jeroen van Es
 • Jeroen Melchior
  Straatadvocaat
  06-39006397 jeroenmelchior@straatconsulaat.nl
 • Ron Staallekker
  Projectleider cliëntondersteuning
  06-18417052 ron@straatconsulaat.nl
 • Vaish Paltantewari
  Ervaringsdeskundig ondersteuner
  vaish@straatconsulaat.nl
 • Pleun Usman
  Projectmedewerker Educatieproject
  06-42229124 pleun@straatconsulaat.nl
 • Mieke Hes
  Vrijwilligerscoördinator
  06-38918050 mieke@straatconsulaat.nl
 • Sanne van Meggelen
  Belangenbehartiger
  06-48032844 sanne@straatconsulaat.nl
 • Peter Bos
  Belangenbehartiger
  06-48032848 peter@straatconsulaat.nl
 • Ester Veldhuis
  Ondersteunend medewerker Educatieproject en Vrijwilligers coördinator
  06-87300430 ester@straatconsulaat.nl
 • Berry Pfennigwerth
  Ervaringsdeskundig ondersteuner
  06-81014803 berry@straatconsulaat.nl
 • Iris Timmermans
  Communicatie adviseur a.i.
  iris@straatconsulaat.nl

Bezoek graag op afspraak.
Kantoor 070-31 816 82  op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Algemeen email adres: info@straatconsulaat.nl


 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Bent u op zoek naar ondersteuning voor de problemen waar u tegenaan loopt? Kijk dan op de onderstaande link die u naar onze agenda brengt voor de dagen en tijden.
Agenda: Inloopspreekuur bij Straat Consulaat
Infopagina onafhankelijke cliëntondersteuning: Kijk hier!

Afspraak maken op een ander tijdstip?
Bel met:

 • Ron: 06 18 4 1 70 52

Straat Consulaat, Parkstraat 32, Den Haag