Voorafgaande de actiedag welke op 1 november 2019 plaatsvond,  hebben medewerkers en vrijwilligers van het Straat Consulaat met posters in het Haagse centrum aandacht getrokken voor het nijpende bedden tekort in de Haagse daklozenopvang.