Het Straat Consulaat komt op voor de belangen van daklozen, thuislozen en verslaafden in Den Haag.

Het Straat Consulaat komt op voor de belangen van daklozen, thuislozen en verslaafden in Den Haag.