Stichting Straat Consulaat is een belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag. Wij werken met, voor en door onze achterban.

Straat Consulaat is een kleine, flexibele organisatie. In het krachtenveld waarin wij ons bevinden zoeken wij steeds naar de beste positie, de mooiste kansen en de meeste invloed. Naast deze belangenbehartiging voeren wij met onze vrijwilligers projecten uit. Het team bestaat momenteel uit vijf medewerkers: twee belangenbehartigers en drie projectmedewerkers. Personeel valt onder de CAO Sociaal Werk.

Onze inkomsten bestaan uit subsidies van Gemeente Den Haag en bijdragen van fondsen. Wij voeren onze werkzaamheden onafhankelijk uit van de aanbieders van maatschappelijke opvang en de gemeente.

Profiel voor de functie

– Bestuurlijke ervaring;
– Financiële achtergrond;
– Tijd;
– Creativiteit, lef en oplossend vermogen.

 Wat je van ons kan verwachten

– Een dynamische omgeving;
– Enthousiast en gemotiveerd team van medewerkers;
– We zijn een sociaal relevante club

 Meer informatie

Verkrijgbaar bij Elly Burgering, telefoon: 06 43 83 35 90 of mail: elly@straatconsulaat.nl. Maar kijk ook eens op onze website: www.straatconsulaat.nl of de Facebookpagina: https://www.facebook.com/straatconsulaat.