Wil jij Straat Consulaat vertegenwoordigen in de Cliëntenraad Sociaal Domein?


Functie omschrijving
Straat Consulaat is de belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag en praat daarom op allerlei plekken en niveaus mee de om positie van deze groepen in de zorg en in de stad te versterken. Straat Consulaat is onder andere vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD). De CSD bestaat uit de deelraden Wmo, Participatie en Jeugd. In de deelraad Participatie is een vacature ontstaan.

Als jij het leuk vind om Straat Consulaat te vertegenwoordigen in de CSD en je bent op de hoogte van de positie van daklozen in onze stad, de Participatiewet en gemeentelijk beleid op het terrein van werk en inkomen, dan ben jij misschien wel een heel geschikte kandidaat om zitting te nemen in de deelraad Participatie.

Stuur een mail naar elly@straatconsulaat.nl of bel: 06 43 83 35 90 om hier samen eens over door te praten.

Vergoeding

Het CSD-lid wordt door Straat Consulaat voorgedragen aan de gemeente, je wordt door de gemeente benoemd en je ontvangt een vergoeding van de gemeente per bijgewoonde vergadering.

En:

Om goede inbreng in deze raad te kunnen doen overleg je regelmatig met (de achterban) van Straat Consulaat en koppel je de inbreng in de raad regelmatig terug. Voor deze werkzaamheden ontvang je een vrijwilligersvergoeding van Straat Consulaat.