Inventarisatie PDF bestanden op de website

 1. Vrijwilligersbeleid Straat Consulaat oktober 2016
 2. Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten (rapport)
 3. Nederlandse versie rangschikking NL in de EUR waarbij Nederland op de 7e plek staat m.b.t. armoede en wonen
 4. Zorgmijding onder daklozen en thuislozen februari 2018
 5. Rapport ‘De keten is zoek’ van Coline van Everdingen aangeboden aan wethouder Karsten Klein
 6. Onderzoeksrapport 2018: Van de straat onderzoek naar de maatschappelijke opvang Rekenkamer DenHaag
 7. Jaarplan Straat Consulaat 2018 – 26-4-2017
 8. Het verhaal van Linda, die op straat leeft
 9. Epidemiologisch Bulletin 2017 nummer 4
 10. CODA rapportage 2017 over erbij horen en meedoen
 11. Inspiratienota 2017 – Delen achter de Duinen (171023)
 12. Een veilige woonplek voor elke jongere PR
 13. Goed voor elkaar festival flyer
 14. Achterban Werkt! Factsheet
 15. Mensenrechten op straat – Dakloosheid als juridisch probleem
 16. Strafrechtketen Gezamenlijke beelden een naslagwerk mei 2017
 17. Derde kapstokoverleg maatschappelijke opvang RIS297165
 18. Financieel jaarverslag Straat Consulaat 2016
 19. Jaarverslag 2016 Straat Consulaat Den Haag
 20. Antwoorden op schriftelijke vragen aan college n.a.v. kapstokoverleg RIS295579
 21. Certificaat Haags Keurmerk vrijwilligersorganisaties
 22. Folder-verslavingzorg 
 23. Contante betaling inschrijfgeld woningzoekende daklozen Den Haag
 24. Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken
 25. Aanbevelingen het actieplan ‘Weer thuis’
 26. PvdA presenteert 5-punten plan schulden problematiek juni 2013
 27. De nieuwe armen
 28. Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang
 29. Cliënten keuren de dagbesteding. Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen (2)
 30. Advies over beloningen in de dagbesteding(1)
 31. Rouwadvertentie over het ter ziele gaan van de soepbus voor daklozen in Den Haag
 32. Vanaf 2 april 2012 nieuwe regels nachtopvang daklozen Den Haag
 33. De Haagse Straatdokter
 34. Haagse winterregeling voor daklozen
 35. Dakloze keeurt instelling krantenknipsel AD 03-11-2012
 36. Straatwijzer daklozen den haag  2012 2e druk
 37. Straatwijzer daklozen den haag  2013 3e druk 07-13-2
 38. Straatwijzer daklozen den haag 2014 4e druk 07-13
 39. Straatwijzer Daklozen Den Haag 2015
 40. Straatwijzer daklozen den haag 2016 6e druk 01
 41. Straatwijzer daklozen Den Haag
 42. Straatwijzer 2018
 43. Jaarplan Straat Consulaat 2017
 44. Financieel jaarverslag Straat Consulaat 2015 
 45. Achterbanners helpen bij AMEEzing Kerst 2015
 46. Position paper voor ronde tafel gesprek met vastecommissie VWS
 47. Drugs in huis
 48. 10 jaar CIB-prijs 2012
 49. Reactie wethouders op inspiratienota DADD 2014
 50. Inspiratienotitie DADD 2014
 51. Vacature Consulent A Straat Consulaat 2014-1
 52. RIS270600 Contante betaling inschrijfgeld corporaties
 53. Achterban voorlichtingsspel
 54. Spreekuur Eve achterban pamflet
 55. Tentenproject voor daklozen Den Haag
 56. Kluizen voor daklozen Den Haag  en ondersteuning digitale opslag belangrijke documenten
 57. Digitale opslag voor daklozen Den Haag flyer
 58. regio 3871_Clienten keuren de dagbesteding
 59. Advies over beloningen in de dagbesteding
 60. Advies n.a.v. sluiting OVHG
 61. Zijn we op de goede weg(1)
 62. Wonen tips en wensen(1)
 63. Wat vinden zij belangrijk? Praktijkonderzoek naar belangenbehartiging volgens daklozen, thuislozen en gebruikers.
 64. Medezeggenschap II (1): ‘Medezeggenschap voor cliënten binnen de Haagse laagdrempelige dagbesteding behoeft meer aandacht
 65. Achterban nieuwsbrief Juni 2011-nr.2
 66. Achterban Nieuwsbrief winter 2012 nr.4
 67. Achterban Nieuwsbrief zomer 2012 nr.2
 68. Achterban Nieuwsbrief herfst 2012
 69. Achterban Nieuwsbrief winter 2012 no.4
 70. Jaarverslag Straat Consulaat 2015 (1)
 71. Jaarverslag 2015 Straat Consulaat middelgroot bestand
 72. Jaarverslag Straat Consulaat 2014 (1)
 73. Jaarverslag de Achterban-2011
 74. Jaarverslag De Achterban 2012
 75. Jaarverslag Straat Consulaat / De Achterban-2013
 76. HP/De Tijd Undervoer: Dagboek van een dakloze
 77. HP/De Tijd Undercover -Dag boek van een dakloze-
 78. Woonwijzer-2013
 79. Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang