Inventarisatie PDF bestanden op de website

 1. Onderzoeksrapport 2018: Van de straat onderzoek naar de maatschappelijke opvang Rekenkamer DenHaag
 2. Jaarplan Straat Consulaat 2018 – 26-4-2017
 3. Het verhaal van Linda, die op straat leeft
 4. Epidemiologisch Bulletin 2017 nummer 4
 5. CODA rapportage 2017 over erbij horen en meedoen
 6. Inspiratienota 2017 – Delen achter de Duinen (171023)
 7. Een veilige woonplek voor elke jongere PR
 8. Goed voor elkaar festival flyer
 9. Achterban Werkt! Factsheet
 10. Mensenrechten op straat – Dakloosheid als juridisch probleem
 11. Strafrechtketen Gezamenlijke beelden een naslagwerk mei 2017
 12. Derde kapstokoverleg maatschappelijke opvang RIS297165
 13. Financieel jaarverslag Straat Consulaat 2016
 14. Jaarverslag 2016 Straat Consulaat Den Haag
 15. Antwoorden op schriftelijke vragen aan college n.a.v. kapstokoverleg RIS295579
 16. Certificaat Haags Keurmerk vrijwilligersorganisaties
 17. Folder-verslavingzorg 
 18. Contante betaling inschrijfgeld woningzoekende daklozen Den Haag
 19. Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken
 20. Aanbevelingen het actieplan ‘Weer thuis’
 21. PvdA presenteert 5-punten plan schulden problematiek juni 2013
 22. De nieuwe armen
 23. Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang
 24. Cliënten keuren de dagbesteding. Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen (2)
 25. Advies over beloningen in de dagbesteding(1)
 26. Rouwadvertentie over het ter ziele gaan van de soepbus voor daklozen in Den Haag
 27. Vanaf 2 april 2012 nieuwe regels nachtopvang daklozen Den Haag
 28. De Haagse Straatdokter
 29. Haagse winterregeling voor daklozen
 30. Dakloze keeurt instelling krantenknipsel AD 03-11-2012
 31. Straatwijzer daklozen den haag  2012 2e druk
 32. Straatwijzer daklozen den haag  2013 3e druk 07-13-2
 33. Straatwijzer daklozen den haag 2014 4e druk 07-13
 34. Straatwijzer Daklozen Den Haag 2015
 35. Straatwijzer daklozen den haag 2016 6e druk 01
 36. Straatwijzer daklozen Den Haag
 37. Jaarplan Straat Consulaat 2017
 38. Financieel jaarverslag Straat Consulaat 2015 
 39. Achterbanners helpen bij AMEEzing Kerst 2015
 40. Position paper voor ronde tafel gesprek met vastecommissie VWS
 41. Drugs in huis
 42. 10 jaar CIB-prijs 2012
 43. Reactie wethouders op inspiratienota DADD 2014
 44. Inspiratienotitie DADD 2014
 45. Vacature Consulent A Straat Consulaat 2014-1
 46. RIS270600 Contante betaling inschrijfgeld corporaties
 47. Achterban voorlichtingsspel
 48. Spreekuur Eve achterban pamflet
 49. Tentenproject voor daklozen Den Haag
 50. Kluizen voor daklozen Den Haag  en ondersteuning digitale opslag belangrijke documenten
 51. Digitale opslag voor daklozen Den Haag flyer
 52. regio 3871_Clienten keuren de dagbesteding
 53. Advies over beloningen in de dagbesteding
 54. Advies n.a.v. sluiting OVHG
 55. Zijn we op de goede weg(1)
 56. Wonen tips en wensen(1)
 57. Wat vinden zij belangrijk? Praktijkonderzoek naar belangenbehartiging volgens daklozen, thuislozen en gebruikers.
 58. Medezeggenschap II (1): ‘Medezeggenschap voor cliënten binnen de Haagse laagdrempelige dagbesteding behoeft meer aandacht
 59. Achterban nieuwsbrief Juni 2011-nr.2
 60. Achterban Nieuwsbrief winter 2012 nr.4
 61. Achterban Nieuwsbrief zomer 2012 nr.2
 62. Achterban Nieuwsbrief herfst 2012
 63. Achterban Nieuwsbrief winter 2012 no.4
 64. Jaarverslag Straat Consulaat 2015 (1)
 65. Jaarverslag 2015 Straat Consulaat middelgroot bestand
 66. Jaarverslag Straat Consulaat 2014 (1)
 67. Jaarverslag de Achterban-2011
 68. Jaarverslag De Achterban 2012
 69. Jaarverslag Straat Consulaat / De Achterban-2013
 70. HP/De Tijd Undervoer: Dagboek van een dakloze
 71. HP/De Tijd Undercover -Dag boek van een dakloze-
 72. Woonwijzer-2013
 73. Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang