In de gemeente Den Haag werken dertien boswachters. Hun voornaamste taak? Ervoor zorgen dat mensen respectvol met de natuur omgaan en zich aan de regels houden. Boswachter Hans van Popering is er niet alleen voor de natuur, maar vooral voor de dakloze mensen die hij tijdens zijn werk in de groengebieden aantreft. ‘Het voelt bijna als een roeping om hen te helpen.’

Hans van Popering is een goede bekende van het Straat Consulaat en wordt gewaardeerd om zijn activiteiten met dakloze mensen. Het artikel dat meer verteld over zijn activiteiten kunt u onderstaand terugvinden op:

https://haagsehanden.nl/het-straatleven-is-overleven